Ik was er eigenlijk een beetje vergeten over te schrijven, maar op 11 oktober was het precies 20 jaar geleden dat in onderstaand huis twee regeringsleiders bij elkaar kwamen om te praten over hun oorlogs-speeltjes.

Op 11 oktober 1986 troffen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov elkaar in het Höfði huis in Reykjavík voor gesprekken over wederzijdse ontwapening. Dat de onderhandelingen op dat moment stukliepen was jammer, maar kondigden in zekere zin wel het einde aan van de koude oorlog. Een jaar later kwamen de twee namelijk alsnog overeen dat ze hun kernwapen-arsenaal zouden gaan afbouwen.

Leuk detail is dat IJsland pas 10 dagen van te voren te horen kreeg dat de onderhandelingen hier zouden plaatshebben en volgens het ‘þetta reddast’-principe (het komt goed) kregen ze het voor elkaar om alles op orde te krijgen in die korte tijd. Hadden ze het drie maanden van te voren te horen gekregen was het waarschijnlijk via allerlei commissies gegaan en wellicht níet op tijd geregeld geweest en nu deden ze het gewoon.

Categorieën